XQ-Dent XQ-DentXQ-DentXQ-DentXQ-DentXQ-Dent

Bij XQdent staan altijd het belang en de wensen van de patiënt als mens centraal. Een patiënt is meer dan een mond met tanden. Wij hechten veel waarde aan menselijk contact. Extra aandacht besteden wij aan het opbouwen van een vertrouwensband met onze patiënten. Dit heeft een positieve invloed op de behandeling en het eindresultaat.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

XQdent hanteert voor de patiëntenadministratie een privacyreglement. Dit betekent onder andere dat alleen u inzage heeft in uw gegevens. Derden mogen uitsluitend met uw schriftelijke toestemming gegevens uit uw patiëntendossier inzien. 

Wijzigingen
Mocht er iets veranderen met betrekking tot uw gezondheid, persoonlijke gegevens of verzekeringsgegevens, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven. U kunt dit schriftelijk doen of via het contactformulier.